Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

Seven Wonders of The world

1. My Ass

Reposted fromhessicajughes hessicajughes
hjhughj
Play fullscreen
WOOHOO! dobra robota! jestem z Ciebie dumna :) Poważnie. Po Twoim wpisie ewidentnie widać, że jesteś dziewczyną bardzo ambitną i dajesz z siebie ile możesz. Może Polki mają to do siebie, że twarde z nas babki ;) Jeśli chodzi o coś polskiego.. tego właśnie słuchałam po napisaniu ostatniego egzaminu

WALKING OUT OF AN EXAM

ohgodbenny:

howdoiputthisgently:

FRESHMAN YEAR:

image

SENIOR YEAR:

image

I’VE NEVER SEEN ANYTHING SO ACCURATE.

3279 db3f 500

killacam-:

masturbasic:

image

omg that gif

hjhughj
Play fullscreen
Nie chciałam Cię urazić, wybacz. Masz tu ładną piosenkę na pozbycie się stresu i nie tylko. Moje dzisiejsze odkrycie. Ten zespół jest genialny!
Reposted bytobecontinued tobecontinued
hjhughj
hjhughj
bitch please matura to jest nic w porównaniu z tym, co Cię jeszcze czeka
hjhughj
3702 9e42
Reposted fromhormeza hormeza viadzisniezasne dzisniezasne
hjhughj
hjhughj
1208 ab5d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
hjhughj
5787 b82b 500
hjhughj
8307 70f2
hjhughj
2580 3407
hjhughj


Reposted fromLogHiMa LogHiMa viadzisniezasne dzisniezasne
hjhughj

May 11 2015

hjhughj
Reposted fromFlau Flau viamiscreant-at-life miscreant-at-life
hjhughj

National Geographic photographers are metal as fuck!
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl